NISB logo

An Independent Safeguarding Voice

Twitter logo, link to website Facebook logo, and link

This is the website of the National Independent Safeguarding Board.

It is also known as the National Board.

The National Board has six Board Members.

They all work part time. The National Board must: -

Hands Icon

Help the Safeguarding Boards in Wales to work well.

Chart Icons

Report on how well they protect people from being abused.

Speech Icon

Tell the Welsh Government how the work of the Safeguarding Boards could be better.

The Board on Facebook

Mae BDAC yn cynnal uwchgynhadledd yng Nghaerdydd heddiw. Yr ydym yn edrych ar fesur diogelu ac yn chwilio am ffyrdd y gallwn fonitro cynnydd.

1 likes, 0 comments1 month ago

NISB are hosting a summit in Cardiff today. We are looking at measuring safeguarding and exploring ways in which we can monitor progress.

3 likes, 0 comments1 month ago

Regional Table Talks on the proposal to remove the defence of reasonable punishment in Wales - Bwrdd Ddiogelu

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal Trafodaethau Babl rhanbarthol ar y cynnig i ddileu’r amddiffyniad o gosb resymol yng Nghymru. Cliciwch yma am..

0 likes, 0 comments1 month ago